Omega EMS

Hvad er Omega EMS?

Et professionelt energistyrings- og ledelsessystem, der opsamler, behandler og præsenterer energirelaterede data. Data som giver værdifuld information til brug for vidensdeling og grundlag for energioptimering i din virksomhed.
I stedet for udelukkende at fokusere på hvor meget energi, der er brugt, giver Omega EMS mulighed for at se, hvor energien er blevet brugt og ikke mindst mulighed for at se hvornår der bruges unødvendig energi.
Omega EMS anvendes i dag af virksomheder, professionelle energirådgivere, i boligforeninger og i offentlige institutioner – alle steder hvor der ønskes et bedre overblik over energiforbruget.

Omega er en fleksibel platform, der kan integrere med mange typer af
data. Herunder bl.a.:

– Målerdata (energi- og forbrugsmåler)

– CTS-anlæg, herunder bl.a. TREND, Schneider, Priva, Honeywell og Tradium

– Eldata fra DataHub

– Varme og vanddata fra forsyningsselskaber

– IoT-data

– Vejrdata

– Filimport (csv format)

– Emissionsdata- m.fl.