– ENERGIOPTIMERING HOS PLANTORAMA –

Plantorama har i mange år haft bæredygtighed og energioptimering i højsæde for herved at sikre den gode kundeoplevelse i deres centre og i den forbindelse har Plantorama arbejdet tæt sammen med AURA Rådgivning, som er Omega-partner og dermed udbyder Omega som et webbaseret energiovervågningssystem. AURA har ligeledes installeret løsningerne i Plantoramas centre. 

Udfordring: Manglende overblik over forbruget på energiforbrugende anlæg i det nye center i Egå.
Løsning: Omega-platformen som energistyringsværktøj – en platform som vi udvikler, markedsfører og supporterer – samt opsætning af dataloggere på alle hovedmålere og bimålere. 
Energirådgiver: AURA Rådgivning

Det er ikke nyt for Plantorama at arbejde med energistyring – faktisk er der etableret omfattende energistyring i 10 ud af de 11 centre, hvilket bevirker at Plantorama i den grad kan drage fordele og opnå indsigt i de data, der bliver stillet til rådighed af Omega og ligeledes benchmarke data på tværs af centrene.
I det nye center i Egå er der yderligere installeret dataopsamling på alle forbrugs- og produktionsmålere, hvilket gør det nemmere at identificere uhensigtsmæssigheder, undgå spildforbrug og ligeledes træffe databaserede beslutninger. Der er opsat bimålere på bl.a. varmepumper, solceller, regnvandsopsamling, elvarme i akvarier, Espresso House og FarmShop. 

Forankring i virksomheden
For at opnå succes med at arbejde med data og træffe beslutninger på et databaseret grundlag er det essentielt, at alle medarbejdere i en virksomhed anvender disse i praksis – og det gør medarbejderne i Plantoramas centre. De er vant til at udnytte og agere på de data, som Omega-platformen stiller til rådighed. De data, der kan tilgås bliver visualiseret gennem dashboards og rapporter, der er skræddersyet til Plantoramas behov. 

Besparelser
Med AURA Rådgivning på sidelinjen identificerede Plantorama Egå en årlig besparelse på ca. 16.000 kr. i reduceret strafafgift til fjernvarmeværket, fordi den samlede afkøling blev forbedret med 4,5 grader ved indregulering af varmeanlægget. Ligeledes er der installeret et stort solcelleanlæg i Egå, som har bevirket, at centret er en tredjedel selvforsynende på el.

Om Omega-platformen
“Omega-platformen er et stærkt værktøj som kan bruges til både energiledelse og brugertilpasset analyse af energi- og miljødata. AURA Rådgivning anvender dagligt Omega som base for energirådgivning hos erhvervskunder og kommunale bygningsejere, bl.a. ved hjælp af data fra IoT-sensorer og standalone CTS-systemer.”

Jacob Fischer, AURA Rådgivning

Har du nogle spørgsmål til casen er du velkommen til at kontakte Energirådgiver Jacob Fischer – du finder kontaktoplysningerne her