Vitani IntegrationManager

De fleste har efterhånden stiftet bekendtskab med vores populære integrationsmodul til AEOS – kaldet IntegrationManager.

Denne løsning kan, som bekendt, benyttes som link mellem AEOS og flere andre forskellige systemer, typisk indenfor HR, hvor modulet nemt kan importere data fra en kundes eksisterende systemer (stamdata) og integrere de valgte data ind i AEOS.
Løsningen kan nu  – efter forespørgsel fra flere- trække data fra Azure AD, som er en cloudbaseret løsning.  

 

Fordele:

  • Automatisk synkronisering af data
  • GDPR-compliant
  • Sikkerhed for at adgangsrettigheder fjernes når en medarbejder stopper 
  • Tids- og ressourcebesparende