Kunstig intelligens på Funder Skole i Silkeborg Kommune

ELFORSK-projektet PEKIVE (Prognosestyret Elopvarmning baseret på Kunstig Intelligens og Variable Elpriser) blev igangsat i starten af 2020. Projektet implementerer kunstig intelligens i en række repræsentative større bygninger, således at de kan bruges som benchmark og demonstrationsbygninger for andre danske bygninger.

Alle bygninger i projektet har fået tilbudt en løsning med en selvlærende kunstig intelligens, nødvendige IoT-sensorer til monitorering og indsigt i bygningens anvendelse og indeklima, samt et energistyringssystem til at måle og dokumentere effekten.

Silkeborg Kommune, Funder Skole

Silkeborg Kommune var én af de første bygningsejere der blev udvalgt, og her var det Funder Skole – en folkeskole med SFO og hal og opdelt på 7 bygninger med separate forsyninger – der blev udvalgt.

Opgaven med at drifte forskellige størrelser bygninger der ligger på forskellige måder i forhold til sol og vindpåvirkning, gør casen meget realistisk. Der er omkring 1.100 folkeskoler og ca. 4.000 daginstitutioner i Danmark, og hvis en besparelse er mulig hos Silkeborg Kommune, håber projektet på at dette kan inspirere mange andre kommuner.

På samme måde som når man ansætter nye medarbejdere, er der en indlæringstid. Det samme er tilfældet for den kunstige intelligens, for den skal lære hvordan bygningen reagerer når solen skinner, når det er koldt eller varmt etc.

Den kunstige intelligens skaber besparelser 

Den kunstige intelligens på Funder Skole skaber dog allerede gode resultater. Ifølge Jesper Buchhardt, Ingeniør, Energi & Vedligehold hos Silkeborg Kommune, har Funder Skole oplevet en besparelse på 26 % i oktober 2020 sammenlignet med oktober 2019, og denne besparelse er blevet graddagekorrigeret. Jesper Buchhardt har ligeledes sammenlignet Funder Skole med et par andre skoler i samme periode og disse har brugt det samme som i de forrige år, hvilket kan indikere at besparelsen ikke er Corona-relateret. Der ses endvidere, at tendensen i besparelsen er den samme i november måned.

I Silkeborg Kommune har man som udgangspunkt godt styr på driften af de tekniske installationer. Silkeborg kommune har som et af flere tiltag opkvalificeret servicemedarbejderne med en 2-årig driftsuddannelse. På trods af at driftsmedarbejderne er engagerede og veluddannede, er der altså stadig energibesparelser at hente ved at optimere driften, og som Jesper Burchard udtrykker det:

”Den kunstige intelligens er jo egentlig ikke smartere end os der har erfaring med CTS-drift. Vi kunne godt opnå noget tilsvarende, hvis vi sad hver morgen og indregulerede hver enkelt zone i alle vores bygninger efter dagens vejrudsigt – og i øvrigt gjorde det om aftenen inden vi gik hjem. Det er dog bare hverken tidsmæssigt muligt med 400 ejendomme– og det er ikke en værdiskabende måde at bruge vores tid på hvis vi kan få en ”robot” til det.”

Jesper fortsætter, ”Vi har for længst taget de lavthængende frugter i Silkeborg Kommune, men derfor stopper vi ikke med at udforske nye metoder til at gøre vores bygninger grønnere, mere energifleksible – og allervigtigst – sikre at vores brugere har et godt arbejdsmiljø. Det er jo i sidste ende derfor vi har bygget dem!”.

Læs endnu mere HER