Netværkskonferencen 2019

Som vinder af Energiforum Danmarks Innovationspris 2018 (læs om IoT-serveren her) er vi meget beærede over at endnu et Vitani-koncept er med i opløbet til at vinde Innovationsprisen 2019.

Herunder kan du læse kort om vores forskellige løsninger – men vi vil også gerne tage en uddybende snak, f.eks. til Netværkskonferencen d. 7. november. 

 

Stort tillykke til Søren Jensen Rådgivende Ingeniører A/S der løb med Innovationsprisen 2019 for deres bionedbrydelige byggemateriale. 

AI-STYRET INDEKLIMA - accelerér den grønne omstilling med kunstig intelligens

Kombinér velafprøvede IoT-sensorer med kunstig intelligens (AI) i skyen og skab derved et bedre indeklima i din bygning samtidig med at du sparer på varmeregningen. Løsningen justerer det eksisterende CTS-system flere gange med udgangspunkt i den lokale vejrudsigt, så bygningen kun opvarmes eller nedkøles hvis det er nødvendigt – og dét sikrer et godt indeklima. Over tid lærer AI’en den enkelte bygning at kende og således vil energiforbruget kunne reduceres betydeligt. Den kunstige intelligens kender altså priserne på el og varme og vil prioritere de mest bæredygtige energikilder til bygningen. 

OMEGA EMS - FØRENDE INDENFOR DATADREVET ENERGILEDELSE

Omega-platformen opsamler, behandler og præsenterer energirelaterede data, samt omdanner disse til værdifuld information til brug for videndeling og tiltag i hele organisationen. Med automatisk opsamling af data om bygningens energiforbrug, indeklima og aktivitet, opnår man nye muligheder for at analysere, opnå og dokumentere energibesparelsespotentialer.

Bygningens energiforbrug registreres via tilsluttede energimålere eller via cloud-services, ligesom bygningens indeklima og udnyttelsesgrader kan opsamles automatisk via indeklima- og aktivitetsmålere.

IOT SERVER - DIN PLATFORM TIL EFFEKTIVT AT ARBEJDE MED DATA

Dataindsamling via IoT kan skabe værdi på mange måder. Du kan lettere opsamle data fra forskellige enheder, analysere på disse samt præsentere dem – alt afhængig af hvad du har af ønsker og behov. Det essentielle ved IoT serveren er, at det ikke er afgørende hvilke(n) IoT-teknologi(er) du vil anvende – data kommer ud på samme “sprog”, så du let kan arbejde med det på din platform. Det fleksible netværk giver mulighed for at du altid kan tilføje flere IoT-enheder når behovet opstår. 

Optimering af lokalebrug med IoT-teknologi
I Syddjurs kommune har man bevæget sig ud i sit første IoT-projekt, nemlig at afdække sammenhængen mellem lokalernes anvendelse og booking heraf.
To byer i kommunen er blevet udstyret med sensorer, som leverer data på CO2-niveau, temperatur, fugt og lysniveau og især CO2-niveauet er interessant, da det kan give en indikation om, hvor mange mennesker der er i lokalet.
Formålet er at afdække om kommunens mødelokaler anvendes optimalt og påvise om booking af lokalerne stemmer overens med anvendelsen. Man håber på at kunne bruge disse erfaringer til andre projekter i kommunen med henblik på optimeret anvendelse.

CO2-neutral idrætspark i Hørsholm
I Hørsholm Kommune på Sjælland er man klar til at sætte alle data i kontekst og fremadrettet reducere og/eller skubbe forbruget i en besparende retning og dataopsamlingen skal foregå i Omega EMS. Solcelleanlæg, vejroplysninger og indendørs aktiviteter i kombination skal føre til et solidt sammenspil i optimering af energien. Projektet starter på Hørsholm Idrætscenter og man har ambitioner om at kunne brede projektet til flere bygninger i kommunen.

Skole i Frederikshavn kommune energioptimeres
Ejendomscenteret har netop gennemført energioptimeringsprojekt ved Ravnshøj skole, og har samtidig besluttet sig for at undersøge bygningens indeklima nærmere – dette via AI- styret indeklima. En optimering af indeklimaet vil forventeligt lede til mere tilfredse medarbejdere og elever, højere produktivitet og indlæring og derudover vil den grønne omstilling accelereres og energibesparelser vil kunne høstes.

Vi vil – for at kunne dokumentere effekten af et AI-styret indeklima – først foretage en måling af indeklimaet, for herved at kunne levere et udgangspunkt for evt. flere grønne tiltag.