Multifaktorgodkendelse, Priva Access Control

Via my.priva.com kan du tilgå alle de Priva Cloud Services, som du har adgang til. Hvis din virksomhed anvender Microsoft Azure AD til at administrere brugeridentiteter, kan du bruge din virksomhedskonto til at logge ind på Priva Services (Single Sign On). En ny feature er multifaktorgodkendelse (MFA), som er medvirkende til at øge sikkerheden i sign-in flowet på din Priva konto. MFA kan foretages enten via sms eller opkald.