Information om RMA og om garanti

December 2023

Vigtig info vedrørende RMA-håndtering 

Vi har desværre været nødsaget til at lukke ned for den eksterne adgang til Jira (vores ticketsystem) af sikkerhedsmæssige årsager. Som en midlertidig løsning går vi tilbage til den “gamle” måde at håndtere RMA på, hvor oplysningerne udfyldes via et excel-ark.
Excel-arket skal sendes til følgende mailadresse: vss-rma@vitani.com
Skriv ligeledes til denne mail for at få tilsendt det nyeste excel-ark. 

Vi arbejder pt. på at få et nyt ticketsystem på plads i Q1 2024.

Information vedrørende garanti

Som mange ved, så har der, grundet en defekt memory-chip, været Flash-fejl/problem med nogle af de AP7803 enheder, der blev produceret mellem december 2014 og september 2018. For at imødekomme disse problemer iværksatte Nedap en udvidet 6-årig garanti. 
Officielt er 2024 således det sidste år, hvor denne udvidede 6-årige garanti er gældende (husk at den normale garanti på Blue-hardware er 3 år).

Mange af vores kunder har, typisk i forbindelse med opdateringer, opdaget at de har haft defekte AP7803’ere og har således været igennem en garanti ombytning. Men vi ved også, at der stadig er få AP7803’ere i drift, som kan være ramt af den nævnte fejl.
Hvis man ikke når at opdage / ombytte evt. tilbageværende defekte AEpu’er i løbet af 2024, så tager vi sagerne case by case.