Datahub og OMEGA DAQ

Datahub er Danmarks samlede database over alle elforbrugere og indholder oplysninger om forbrug på fjernaflæste elmålere.
Vitani Energy Systems er godkendt som 3. parts aktør, hvilket giver os mulighed for at hente dine forbrugsdata efter forudgående fuldmagt.
OMEGA DAQ modulet til Datahub tilbydes både til OMEGA DAQ, OMEGA EMS Enterprise, OMEGA EMS Partner samt til OMEGA EMS Professional.

Kontakt Vitani hvis du vil høre mere om mulighederne eller få udarbejdet en gratis målerrapport, hvor du kan se hvilke data du har liggende.