En bæredygtig og grøn profil

"Der er opnået store energibesparelser - mellem 35-38 % på samtlige lokationer" siger Henrik Seemann, Bygningsansvarlig hos PostNord i Danmark, Norge og Finland.

Bygningsreglement vendes til en fordel

“Med de mere eller mindre komplicerede ønsker om energi og betjeningsvenlige løsninger, har der selvfølgelig været behov for support og service."
Preben Poulsen, Systemansvarlig hos Mariagerfjord Vand.

Udvidelsen der skabte en grønnere profil

“Hos Ejner Hessel i Roskilde har man udvidet forretningen og alligevel formået at spare 43% på energiforbruget.”
Thomas Nejsum, EL:CON.

Kender du din bygnings daglige performance?

Installationer bruger for meget energy og der er alt for mange problemer med komforten. Den mest almindeligt kendte årsag: for lidt fokus på performance under vedligeholdelses- og kontrolfasen, hvilket ofte er et resultat af et for højt kompleksitetsniveau af installationen og manglende ressourcer når det kommer til samarbejdet imellem ejeren af bygningen og serviceorganisationen.

Vidste du at 75 % (helt op til 90 % i bygninger i sundhedssektoren) af bygningers totale livscyklus oparbejdes i driftsfasen? Med det i mente et det svært at tro på historisk så har fokus altid været på besparelser i udviklingsfasen. Smarte investeringer i den fase påvirker besparelser positivt men den ofte oversete driftsfase tilbyder gode muligheder for yderligere besparelser.

Det du har brug for, for at anvende dine installationer optimalt er klar information omkring performance og Key Performance Indicators KPI’er) der gør det muligt for dig at måle på din bygningsperformance.
Vi bestræber os på at levere en grafisk og ekstrem brugervenlig interface, der giver dig en indsigt i hvordan din bygning perfomer som du kan tilgå på alle tidspunkter og alle steder; og vi formulerer dine KPI’er sammen med dig.
Med disse data kan du lave sammenligninger for eksempel imellem den forventede indetemperatur over en måned sammenholdt med den reelle indetemperatur. Adgang til dine data gør det også muligt for dig at reagere med det samme i tilfælde af afvigelser.
Resultatet; færre klager over komforten og markante energibesparelser på helt op til 20 – 30%.

FØRENDE PRODUCENTER
KEY BENEFITS
KPI’er til at måle performance

Online applikationer til at måle perfomance 

Færre klager over komfort og markante energibesparelser