Et bedre indeklima giver glade medarbejdere

Mængden af varme og ventilation i et lokale er en individuel sag. Der skrues op for varmen, kort tid efter åbnes der et vindue og i farten glemmer man at slukke lyset.

På et kontor med mange travle medarbejdere, vil et intelligent CTS-anlæg hjælpe til at mindske spildte ressourcer og udgifter ved kun at anvende de nødvendige ressourcer.
Alle dine systemer – ventilation, varme, lys og aktivitet – samles i ét, så de alle styres ud fra det behov din bygning og dine medarbejdere har.

Det sikrer at du opnår et bedre indeklima ved hjælp af en optimering af ventilationen med indeklima sensorer og af varme, ventilation og lys. På den måde kan vi sammen behovsstyre dine lokaler så der lukkes ned for varme, ventilation og lys når der ikke er aktivitet i lokalerne.

Segmenter inden for denne industri 

  • Udstillingsarealer hos bilforhandlere
  • Kontorfaciliteter i industrien