En bæredygtig og grøn profil

"Der er opnået store energibesparelser - mellem 35-38 % på samtlige lokationer" siger Henrik Seemann, Bygningsansvarlig hos PostNord i Danmark, Norge og Finland.

Bygningsreglement vendes til en fordel

“Med de mere eller mindre komplicerede ønsker om energi og betjeningsvenlige løsninger, har der selvfølgelig været behov for support og service."
Preben Poulsen, Systemansvarlig hos Mariagerfjord Vand.

Udvidelsen der skabte en grønnere profil

“Hos Ejner Hessel i Roskilde har man udvidet forretningen og alligevel formået at spare 43% på energiforbruget.”
Thomas Nejsum, EL:CON.

En bæredygtig og grøn profil hos PostNord

PostNord har igennem mange år haft fokus på og arbejdet med energioptimering for herved at nedbringe Co2-udledningen og opnå en grønnere profil. For at optimere på denne har PostNord bl.a., på 21 lokationer i Danmark, etableret CTS-anlæg for styring af varme og ventilation, foretaget af Vitani Building Control.

PostNord er dermed gået fra en bred vifte af CTS-systemer til ét enkelt system, der bygger på et åbent system med konkurrencedygtige priser.

”Efter første installation har projektstyringen fra Vitani været yderst professionel – tidsplaner og økonomien har holdt hele vejen igennem”, siger Henrik Seemann, Bygningsansvarlig hos PostNord i Danmark, Norge og Finland. 

Store energibesparelser
Der er, siden vi etablerede første CTS-anlæg tilbage i 2016, opnået store energibesparelser – mellem 35-38 % på samtlige lokationer. På nogle lokationer er der ifølge Henrik Seemann endda opnået besparelser på helt op til 60 % og uddyber yderligere, at der er mange besparelser at hente ved at have det rette CTS-anlæg.

Højere medarbejdertilfredshed som følge af optimeret indeklima
Udover energibesparelser følger der en lang række andre fordele med sig, såsom; fremtidssikring af bygningerne, bedre varmestyring, forbedring af ventilationen samt bedre indeklima. Sidstnævnte kan især mærkes på medarbejderne, da den intelligente ventilations- og varmestyring sikrer, at ingen sidder i træk, og ligeledes har lokalet den optimale temperatur i det tidsrum medarbejderne befinder sig i bygningen.

”Der var førhen store klager på indeklimaet og efter etableringen af CTS-anlægget er der opnået et optimalt og behageligt indeklima, hvilket har ledt til høj tilfredshed blandt de ansatte”, fortæller Henrik Seemann.

Derudover er anlægget også cloudbaseret, hvilket giver mulighed for at andre i PostNord kan følge med. PostNord har ligeledes en fast aftale med Vitani om, at vi overvåger og reagerer på alarmer, der er opsat på kritiske anlæg. Dette giver en øget sikkerhed og her er samarbejdet med Vitani ligeledes i top”, fortæller Henrik Seemann.

Implementering af kunstig intelligens
En yderligere fordel ved at have et godt og velfungerende CTS-system er, at denne danner grobund for at tilføje Priva ECO (kunstig intelligens) ovenpå sit CTS-anlæg. Priva ECO er en selvlærende softwareløsning, der automatisk optimerer indeklima og energiforbrug i bygninger – baseret på historiske og realtidsdata. Dette foregår helt uden menneskelig indgriben. Vi har bl.a. etableret Priva ECO på postcentret i Silkeborg, hvor der ligeledes foreligger store besparelser – faktisk op til 43 % på årsbasis. PostNord har valgt at udvide samarbejdet og derved etablere Priva ECO på et stort postcenter i Fredericia – og her har Henrik Seemann store forventninger.

Unikke kompetencer og et stærkt partnernetværk
Med over 30 års erfaring med CTS-anlæg fra Priva, besidder Vitani Building Control en dybdegående viden samt stærke og unikke kompetencer indenfor CTS-anlæg fra det hollandske firma. Vi har også et dygtigt partnernetværk, der har udført installationerne på PostNords lokationer og disse er udført af; EL:CON, Reguvent, BE Installationer, WATS og Tikma. Derudover har vi et godt samarbejde med ISS, der har det daglige tilsyn på bygningerne.

Kort fortalt

RESULTATER
  • Et åbent system med konkurrencedygtige priser
  • Store energibesparelser 
  • Optimeret indeklima til glæde for medarbejderne
  • Bedre varmestyring
  • Forbedring af ventilationen
  • Implementering af kunstig intelligens