IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

Trådløs opsamling af data 

Kort før jul 2020 bød vi DuPont Nutrition Biosciences (nu kaldet IFF) i Grindsted velkommen som ny kunde hos Vitani Energy Systems, da vi i samarbejde med CBRE Intego A/S vandt et større elmålerprojekt. Projektet går ud på at implementere et LoRaWAN netværk på sitet i Grindsted, hvor alle målerdata opsamles og sendes videre til Omega energiledelsessystemet, som herefter stiller data til rådighed til IFFs eget energisystem og afgiftsrapportering.

Projektet er nu installeret, og der er etableret 100 elmålere, hvor IFF har i støbeskeen at skifte flere i Grindsted. Ifølge Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted, er løsningen med LoRaWAN netværket valgt, da sitet er stort og ligeledes pga. en fremtidssikring, idet dataopsamlingen foregår trådløst, hvilket bl.a. giver mulighed for at opsætte målere i eksempelvis de betonstøbte tunneller eller andre steder, hvor fortrådning er svært udførligt, i fremtiden.

Implementeringen har forløbet godt
Implementeringen af elmålere og LoRaWAN netværk har forløbet godt. Vitani Energy Systems har haft ansvaret for at forberede al hardware og opsætning i Omega energiledelsessystemet og har ligeledes været projektleder på projektet, fra Vitanis og CBRE Integos side. Jens Rosager udtaler følgende omkring samarbejdet: “Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål.”

Jens Rosager fortæller endvidere, at det har været en ekstrem kompleks opgave at koordinere den interne planlægning, idet der er produktion 24/7, 365 dage om året på tværs af sitet. Dertil skal det nævnes, at udskiftningen har fundet sted i en periode, hvor projektafviklingen på sitet er på sit højeste, hvilket har krævet en involvering af over 50 medarbejdere fra IFF. Samtidig har Vitani skulle sikre, leverancer til de dage hvor nedlukkene fandt sted.

Claus Skou Nielsen, Vitani fortæller “Vi er glade for at have fået endnu en spændende industrikunde ombord, og det har været en meget interessant opgave at få projektet installeret og foretage dataopsamling på en teknisk kompleks installation via trådløs opsamling. Derudover har vi efter elmålerprojektet leveret de første indeklimasensorer, som skal anvendes i mødelokaler“.

CBRE Intego har på forhånd et indgående kendskab til bygningen
CBRE Intego A/S har varetaget alle installationerne og koordineringsdelen på projektet. CBRE Intego har på forhånd et indgående kendskab til bygningen, idet CBRE Intego gennem de sidste 10 år har haft en samarbejdsaftale med IFF. Dette indebærer en række fordele som i dén grad har gavnet elmålerprojektet.  CBRE Intego har faste medarbejdere på fabrikken, som dermed kender den daglige gang og alle installationerne på sitet. Jens Rosager fortæller følgende omkring samarbejdet med CBRE Intego: “Implementeringen er gået flydende, idet der er en implicit forståelse for, hvordan man gebærder sig på fabrikken, og hvordan den fungerer”. 

CBRE Integos afdelingsleder i Grindsted, Martin Lykke E. Christensen, siger uddybende om samarbejdet: ”Vi har på skift skulle lukke forsyninger til hele fabrikken. Derfor har opgaven også været forbundet med rigtigt meget planlægning, hvor vores montørers indgående kendskab til fabrikken har været en stor fordel. Det er altid en fornøjelse at arbejde sammen med Vitani, og vi har ved fælles indsats sikret, at IFF har fået en fremtidssikker løsning, som optimerer deres produktion og arbejdsgange.”

Et LoRaWAN netværk giver spændende muligheder i fremtiden
En etablering af et LoRaWAN netværk åbner op for spændende muligheder for bl.a. at kigge nærmere på eksempelvis behovstyret vedligehold – både hvad angår maskiner samt mødelokaler, herunder behovet for rengøring. Derudover er vi også i gang med at kigge nærmere på indeklimaet i vores mødelokaler, fortæller Jens Rosager.

Kort fortalt

RESULTATER
  • Trådløs opsamling af data til brug for intern afrapportering
  • Etablering af et LoRaWAN netværk
  • 100 elmålere
  • Indsigt i indeklimaet i mødelokaler
  • IoT Server