AEOS er en fremtidssikker platform

"AEOS er en fremtidssikker platform, stærk på ADK-delen, og ligeledes et system, der er velafprøvet på markedet. Derudover er der mange integrationer til AEOS, hvilket støtter godt op omkring den digitaliseringsrejse Grundfos er på

Martin Hjørnholm Andersen, Group Security Manager hos Grundfos Holding A/S.

Den hurtigste adgangskontrol findes på Vejle Erhvervshavn

Med BroBizz som adgangskontrol på havnen får vores kunder mulighed for smidigt at køre ind og ud uden at standse. Kunderne undgår ventetid, og havnen opnår besparelser på drift og mulighed for at øge kapaciteten

Knud Vang Nielsen, Havnedirektør på Vejle Havn.

Ruten til standardiseret global sikkerhed hos Danfoss

"Hvis du leder efter en global partner, er Nedap det bedste valg. Hvis jeg ser på andre, lignende virksomheder og deres udfordringer, kan jeg sige, at jeg er bedre stillet."

Fritz Lorentzen, Senior Security Consultant Danfoss

Improved processes for authorisation management at PostNord

"Both Vitani and Nedap are always prepared to support us in determing the best suitable solution, which is a major benefit."

Jonas Kaufeldt, Security Specialist PostNord 

Et krav om højere sikkerhed hos Moesgaard Museum

"Jeg mener i høj grad at Nedap AEOS er det optimale system, når man skal administrere og vedligeholde et stort sikringsanlæg."

Mikkel Berg Thorsager, Teknik- og Sikringschef Moesgaard Museum

En fremtidssikring af SOSU Aarhus

"Det var vigtigt for os at et nyt anlæg ikke satte nogle fremtidige begrænsninger eller låste os senere i valget af servicefirmaer og vagtselskaber.

Bo Munk-Hansen, Pedel SOSU Aarhus

Reno Djurs optimerer deponeringsanlæg

"Vi har i dag et 'gennemsigtigt' vejesystem, hvor vi med stor lethed kan gennemskue ' hvem har gjort hvad og hvornår'. Dermed er vores overblik og sikkerhed for korrekt indvejning steget markant."
Jan Krüger Bodholdt, Økonomichef Reno Djurs I/S

Nemt, anderledes og værdiskabende på samme tid

IoT er på en og samme tid både en forlængelse af eksisterende klassiske teknologier – og en banebrydende ny måde at få viden på. Vi skal sikre, at alle aktører i de data drevne projekter arbejder på ét og samme grundlag – trækker i samme retning – og skaber en synlig fremdrift. Gerne med agile metoder.” Henrik Milling, Product Manager Vitani Energy Systems

De forskellige IoT-teknologier vil komme til at vende op og ned på den måde vi ser på data i dag. Billige, batteridrevne og trådløse sensorer vil give en hidtil uset indsigt i bygningernes drift og kan understøtte de klassiske løsninger indenfor adgangskontrol, tyverialarmer, brandalarmer, CTS styringer og ikke mindst energiovervågning.

Vitani er blandt de mest erfarne i branchen indenfor de ægte IoT-teknologier – Sigfox, LoRAWAN og NBIoT, og har strategisk samarbejde med en række leverandører af sensorer, netværk, cloud-services og AI-services.

IoT løsninger der understøtter din eksisterende BMS og skaber værdi
Med IoT-teknologien har du mulighed for at få understøttet dit eksisterende bygningsautomation med data der kan bruges til at forudsige alarmer og hændelser, udføre prediktiv fejlmelding og få en bedre drift med lavere energiudgifter til følge.
Da IoT-sensorerne i mange tilfælde er batteridrevne, har du også mulighed for at lave midlertidige løsninger til monitorering af ventilationsanlæg, køl, varmepumper etc.

Flere anvendelsesmuligheder
IoT-sensorer er fra start ikke lukket fast til en bestemt producent, og dermed kan du anvende data på tværs af dine bygningssystemer – og evt. anvende data til en bedre styring.
Ved at knytte kunstig intelligens (AI) på dine mange data, vil du derudover få en bedre styring af dine bygninger – da vi med den kunstige intelligens lærer bygningen at kende, og løbende tilpasser styringen i forhold til vejrudsigten, priser på el etc.

Vitani er førende i markedet indenfor Sigfox, LoRaWAN og NBIoT og er den leverandør med flest kørende devices i markedet.

DE FØRENDE IoT TEKNOLOGIER PÅ MARKEDET
Sigfox LoRaWAN NBIoT