Det handler om at skabe optimal værdi

Med vores tilgang til at se på hvorledes vores løsninger skaber værdi for kunderne, kan vi understøtte virksomheder der selv lever af at skabe en optimal værdi for deres kunder. Flere af vores løsninger understøtter service-baserede leverancemodeller, således at der ikke kræves store initialinvesteringer – men man tegner eksempelvis en 3, 5 eller 10 års aftale på selve leveringen af en service. Dette dækker eksempelvis fjernaflæsningsprojekter, målerprojekter – inklusiv selve målerne, energispare projekter. Sammen med vores dygtige Omega Partnere, kan vi tilbyde domænespecifik energirådgivning indenfor en række fagområder eller markedssegmenter.

Vores tilgang til kundernes værdiskabelse, er også årsagen til at vi tør og kan indgå aftale hvor udbyttet af vores løsning deles imellem de involverede parter – eksempelvis inspireret af EPC, ESCO, Shared Gain, Vested Way-tilgangene.

Vi anvender førende IoT teknologier, AI (kunstig intelligens), moderne digitale samarbejdsformer og andre innovative tilgange til at gøre samarbejdet så værdiskabende som muligt.

Segmenter inden for denne industri 

  • Industri
  • Produktion

Nyhedsbreve

Produkter – DK