Skab skalerbarhed i en stor organisation

Vitani’s løsninger til energieffektivisering er blandt de markedsførende indenfor specielt det kommunale segment. Omega EMS har siden år 2000 været det mest innovative produkt til energistyring – og er nu en fuldblown IoT-platform til digital energiledelse.

Skalérbarheden i vores løsninger gør det muligt at implementere samme løsning på tværs i orgsnisationen og håndtere de mange forskellige behov der eksisterer i en stor organisation. Vi er vant til at bevæge os på både topledelsesniveau og samtidig snakke med de lokale teknikere – alt sammen med udgangspunkt i kundens primære målsætninger med samarbejdet.

En hjælp til optimering af dit ESCO projekt
Vi samarbejder med førende eksperter indenfor forskellige fagdicipliner, og kan derfor understøtte såvel energispareindsatsen, space management, bygningsdriften og ikke mindst energiafgiftsområdet med et system til understøttelse og dokumentation. Vores dygtige energirådgivningspartnere har mange års erfaring med håndtering af ESCO projekter, og i den sammenhæng er Omega EMS det optimale valg til energimonitoreringen og værktøjet til et bedre ESCO projekt.

Indenfor kommnuer har vi særlige kompetencer i forhold til komplicerede energiafgiftsforhold, engagement af lokale teknisk serviceledere, benchmark af energiforbrug hvor andre faktorer såsom fleksible åbningstider i institutioner, ombygninger, normeringer, arealdata etc. bringes i spil.

Vores tilgang til kundernes værdiskabelse, er også årsagen til at vi tør og kan indgå aftale hvor udbyttet af vores løsning deles imellem de involverede parter – eksempelvis inspireret af EPC, ESCO, Shared Gain eller Vested Way-tilgangene.

Vi anvender førende IoT teknologier, AI (kunstig intelligens), moderne digitale samarbejdsformer og andre innovative tilgange til at gøre samarbejdet så værdiskabende som muligt.

Segmenter inden for denne industri 

  • Statslige ministerier og institutter
  • Regioner
  • Kommuner

Nyhedsbreve

Produkter – DK