SmartSyddjurs vælger IoT-netværk til optimering af lokale udnyttelse

Syddjurs Kommune er udfordret af den globale udvikling og for at udnytte mulighederne er der under titlen SmartSyddjurs blevet udarbejdet en strategi, der fungerer som styringsværktøj for den politiske proces og prioritering, når kommunen frem mod år 2030 arbejder på at blive SmartSyddjurs.

I kommunens arbejde mod at blive SmartSyddjurs er der sat fokus på smarte løsninger og som en del af det har kommunen valgt at tegne en aftale med Vitani Energy Systems om etablering af et LoRaWAN IoT-netværk på udvalgte bygninger.
Netværket giver muligheder for at koble en lang række sensorer på, som kan give værdifuld viden om hvordan kommunens mange bygninger dagligt anvendes og driftes. Hensigten med projektet er at afdække om kommunens mødelokaler bruges optimalt. Derudover ønsker SmartSydjurs at få IoT erfaringer, som kan videreføres i brugen af resten af kommunens ejendomme, heri drift af fx idrætshaller, fællesarealer, skolelokaler og lignende.

​Projektstart medio juni 2018
Det første IoT projekt i kommunen går ud på at monitorere lokaleudnyttelsen, således at alle mødelokaler udnyttes optimalt. I Syddjurs kommune oplever de en stor knaphed i møderumslokaler og her skal monitoreringen afdække sammenhængen mellem booking af møderumslokaler og den lokale anvendelse der faktisk finder sted. For Syddjurs Kommune er det nu muligt, med deres første IoT projekt,
at påbegynde en indsamling af bygningsdata og efterfølgende lære at behandle og analysere disse data så de kan omsættes til handling.
– helt konkret bliver der opsat LoRaWAN sensorer i kommunens mødelokaler i Ebeltoft og i Hornslet.

Indsamlingen af data sker ved at måle aktiviteten ud fra lys, fugt, temperatur og CO2 i lokalerne. Især CO2 målingen er interessant, da denne kan indikere, hvor mange mennesker der er tilstede i et givent lokale. Data opsamles med små, prisbillige og batteridrevne sensorer, og overføres til kommunens egne databaser til brug for analyse i Microsoft PowerBI. Efter 3-6 måneders dataindsamling påbegyndes dataanalysen og dermed brugen af lokalerne. Hvis dataanalysen påviser uoverensstemmelse ml. booking og den egentlige anvendelse, kan projektet sandsynligvis initiere en optimeret anvendelse.

Løsningen er baseret på åbne industristandarder således at Syddjurs Kommune er frit stillet til at koble alle tilgængelige sensorer på netværket.