Succes med ERFA møde

OMEGA er eet af de mest anvendte energiledelsessystemer i de danske kommuner, og rigtig mange kommuner har arbejdet med OMEGA i mange år og skabt en intern erfaring med platformen som man gerne giver videre til andre brugere.

Vitani var derfor vært ved det seneste ERFA møde, hvor hovedparten af de jyske kommuner deltog. ERFA mødet giver mulighed for at vores kunder på tværs af virksomheder kan udveksle erfaringer med ikke blot selve OMEGA, men også med de omkringliggende processer og udfordringer som man står med i det daglige som energirådgiver/energiansvarlig i en offentlig organisation.

ERFA gruppen blev bl.a. præsenteret for nogle af de løsninger vi arbejder med til lancering i 2017, samt involveret i ReMoni FlowMoni projektet, som Vitani er deltager i som en del af et Markedsmodningsfonds-projekt.

Har du lyst til at høre mere om ERFA gruppen, så kontakt os, og vi kan forbinde dig til nogle af de andre deltagere.

Der startes ERFA gruppe op på Sjælland, og er du interesseret i dette, så kontakt os på rp@vitani.com.