Spændende usecases på omegaiot.dk

Indeklima, rengøring, temperaturforhold – meget kan optimeres på ved at anvende IoT-teknologi. På omegaiot.dk kan du bl.a. læse om hvor IoT kan hjælpe dig med at spotte, hvor der kan optimeres. Hvor godt er indeklimaet egentlig i jeres mødelokaler? Er der et toilet, der bliver anvendt mindre end de øvrige og derved ikke behøver at blive rengjort så ofte? og hvor er der ledige mødelokaler?

Du kan ligeledes læse vores nyeste usecase – IoT-bøjen på Almind Sø i Silkeborg –  hvor vi, i samarbejde med Silkeborg Kommune og Aarhus Universitet, har været med til at søsætte et spændende IoT-projekt. Projektet skal bl.a. være med til at lette forskernes arbejde og give et langt bedre datagrundlag, da vandkvaliteten og temperaturen nu kan modtages digitalt. Vitani har haft ansvaret for den tekniske IoT-kommunikationsdel – læs casen her