SmartIntego Gateway Node

SmartIntego Gateway Node forbinder låse enheden med adgangskontrol systemet.
Gateway Noden forbindes til kundens netværk og kan forsynes via PoE eller fra ekstern strømforsyning.
Gateeway Noden kan håndtere op til 16 enheder i en afstand på op til 30 meter under optimale forhold kommunikationen sker via 868 Mhz trådløs forbindelse.
Der er mulighed for montering af en ekstra ekstern antenne.