Smappee Pro nu tilgængelig i Danmark/h1>

Som energirådgiver har man ofte brug for at få højere detaljeringsgrader på el-forbrugstal fra sine bygninger end eksempelvis data fra Datahub eller fra hovedmåleren kan give. Hidtil har dette krævet etablering af el-bimålere, montering i eltavler m.v., men med Smappee løsningerne koblet på OMEGA EMS, opnår man helt nye muligheder.
Smappee gør det muligt at anvende eksterne strømtrafoer til måling af elforbrug og med OMEGA DAQ kommer Smappee målinger direkte ind i OMEGA EMS som en hvilken som helst anden elmåler. Da Smappee ikke kræver tidskrævende installationsarbejde, opnår energirådgivere og energiansvarlige dermed en række helt nye muligheder for midlertidige måleprojekter der kan relateres til adfærdsprojekter, dokumentationsprojekter eller til fejlsøgning på unormalt højt energiforbrug.
Med Smappee Pro får du mulighed for at måle på op til 9 seperate faser/grupper og med op til 1000A trafo kan de fleste bygninger dækkes ind af Smappee.