IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

Omega Mobile 3.0

Omega Mobile 3.0 er en avanceret og professionel smartphone applikation til måleraflæsning og ajourføring af dine data i et Energy Management System – både til vores Omega og til andre EMS systemer. Med Omega Mobile er det muligt at optimere dit nuværende workflow, ved at digitalisere måleradministrationsprocessen ud til sidste led. Det er nemt og hurtigt at tage din smartphone med, foretage aflæsninger, udskifte målere, opdatere forsyningsområder eller andre stamdata.

Du får en bedre målerdokumentation
I takt med at der kommer flere og flere målere, stiger behovet for at dokumentere også. Flere målere giver flere data – og når data anvendes til energiledelse, energirapporering, CSR- eller rapportering til SKAT, er det yderst vigtigt at du kan stole på dine data er valide.
Omega Mobile gør det muligt at tage billeder af en måler eller installation, og uploade det direkte til dit EMS system. Løsningen gør det også muligt for dig som bruger at geotagge lokationer på folderniveau, gennem din smartphones indbyggede GPS. Disse funktioner tilføjer et ekstra lag af dokumentation omkring målepunkter og derved opnår du en større sikkerhed omkring dine forbrugsaflæsninger.

Måleraflæsning har aldrig været mere simpel
Omega Mobile kommer fuld integreret med anvendelsen af både NFC og QR teknologierne. Integrationen af disse to teknologier i app’en, sparer dig tid og besvær i både validerings- og vedligeholdelsesprocessen.
Udover en bedre effektivitet, reduceres risikoen desuden for menneskelige fejl. Scan QR koden eller NFC tagget med din smartphone, og du er klar til at arbejde med måleren eller scan et NFC-tag og se hvilken måler du står overfor.

Giver dig den fulde kontrol
Omega Mobile 3.0 giver ikke blot kontrol og overblik over målerne i dit energy management system, den giver kontrol og overblik over hele opsætningen i f.eks. Omega. Derfor er det muligt at:

  • Oprette målere og sensorer
  • Udføre fuld konfiguration af datapunktet
  • Ændre kundespecifikke stamdata
  • Oprette og omdøbe foldere
  • Konfigurere tælleværk
  • Sikre kontrollen over data

Kvalitetssikring af din løsning
Omega Mobile 3.0 fungerer naturligvis offline, således at man ikke er afhængig af netværksdækning og med Omega Mobile Merge bevarer du som administrator stadig den fulde kontrol da alle data der modtages kan sendes til godkendelse inden de opdateres i dit energy management system.

PRØV OMEGA MOBILE 3.0

Omega Mobile 3.0 til Android kan allerede nu hentes på Google Play Store og er kompatibel med Android version 5.0 og nyere.
Omega Mobile 3.0 til iOS er i betatest.

Ønsker du at prøve løsningen eller høre om dine muligheder for at blive betatester?

Kontakt os og få et brugernavn.

DOWNLOAD