IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

Slutkunder

Med et førende energiledelsesystem og et valg mellem de mange uafhængige energirådgivere der arbejder med Omega, bliver det nu både attraktivt og overskueligt at få overblik over energiforbruget, energisparepotentialet og tilskudsmulighederne.

Hvordan bruger du energien?
Istedet for udelukkende at fokusere på hvor meget energi der er bruges ved aflæsning af afregningsmålere, giver Omega EMS dig mulighed for at se, hvordan energien er blevet brugt.
Disse -og mange andre spørgsmål kan besvares ved at bruge det rette energiledelsessystem på den rette måde:

  • Har vi ubenyttede bygninger eller lokaler, der bruger overflødig energi?
  • Hvor meget kan vi spare i afgifter ved at have bedre dokumentation?
  • Risikerer vi strafafgift på grund af for lav afkøling af fjernvarmen?
  • Hvilken økonomisk konsekvens har det at vi ændrer styringsstrategi på vores CTS anlæg?
  • Er vores forskellige CTS anlæg rigtigt trimmet – og virker de rigtigt eller opvarmes bygninger på forkerte tidspunkter?
  • Hvilken del af vores energiforbrug kan vi ændre på ved adfærd – eller tekniske løsninger?

Omega EMS er ikke blot et energiregistreringssystem. Via den avancerede databasestruktur giver den dig optimale muligheder for at skabe det rette overblik og beslutningsgrundlag når der skal igangsættes energispareprojekter i en eller flere af dine bygninger.

FRA MÅLERDATA TIL ADFÆRDSPÅVIRKNINGER

For at kunne ændre adfærd, kræver det at måledata omsættes til information og sættes i en kontekst som giver værdi og mening for den enkelte brugergruppe.

Data fra målere opsamles i forskellige typer dataloggerløsninger fra førende producenter, og sendes via en sikret mobilforbindelse eller kundens IT-netværk til kundens server eller DAQ-as-a-service.

OMEGA DAQ er “motoren” der opsamler data fra dataloggere, IoT enheder, CTS systemer, cloud-services etc. og samler disse data sammen til et ensartet format.
Data i OMEGA DAQ kan stilles til rådighed via den åbne DAQ protokol for en række forskellige IT-systemer – EMS, BMS, CTS, SCADA.

OMEGA EMS omdanner data fra OMEGA DAQ til nøgletal, budgetoversigter, ESCO/EPC performancerapporter og giver automatisk besked til relevante personer når der opstår unormalt energiforbrug eller budgetter overskrides. Når måledata sættes i en organisatorisk kontekst, er det også muligt at benchmarke på tværs af organisation, geografi, bygningstyper etc – og ikke blot på de rå energital, men også på nøgletal etc.

Data kan stilles til rådighed for andre IT-systemer, således at nøgletal etc. kan benyttes i andre løsninger.

Find vores brugermanual til Omega EMS HER.

 

KAN DU BRUGE DINE EGNE AFLÆSNINGER?
Mange steder kan en del af ovenstående også besvares ved at kigge på historiske data fra eksempelvis egne aflæsninger eller via data hentet fra forsyningsselskabernes selvbetjeningsløsninger. Disse data kan importeres ind i OMEGA EMS og derefter har man et datagrundlag at arbejde ud fra. Inden man går igang med at installere automatisk dataopsamling fra målere eller CTS systemer, vil man kunne starte med at etablere en systematisk manuel aflæsning af forbrugstal. Derefter kan løsningen udvides i takt med ambitioner og i forhold til hvilke områder og muligheder der giver mest værdi.
SÅDAN KOMMER DU IGANG
Du er velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om jeres ambitionsniveau, muligheder og strategisk retning.
Vi sætter dig i kontakt med vores samarbejdspartnere der kan hjælpe videre med energirådgivning:

Omega Partner

OMEGA Partner anvendes af rådgivningsvirksomheder der har taget et stragisk valg om at tilbyde kunde- og forretningstilpassede rådgivningsydelser og -koncepter, baseret på en høj grad af tilpasning af OMEGA EMS.
OMEGA Partner har derudover ret til at sælge og supportere OMEGA EMS Enterprise og OMEGA EMS Professional til kunder der ønsker en rådgiveruafhængig løsning.

Rådgiver

En rådgiver er de energirådgivningsvirksomheder som anvender eller har et ønske om at anvende Omega EMS til egne kunder, eller tilgå kundernes egne Omega EMS systemer for at optimere energirådgivningen. En rådgiver uddannes af Vitani Energy Systems til at kunne anvende Omega EMS optimalt.
En Omega Partner har derudover ret til at sælge og supportere Omega EMS Professional til kunder der ønsker en rådgiveruafhængig løsning.

DELTAG PÅ VORES OMEGA KURSER

Kom godt igang med Omega
Vores kurser er målrettet brugere af Omega EMS samt Excel’s rapportfunktioner på alle niveauer – fra kommende til erfarne brugere. Kursisten vil opnå større forståelse for softwaren, samt have mulighed for at udveksle erfaringer med andre brugere og få indsigt samt inspiration til flere anvendelsesmuligheder. Et professionelt energistyrings- og ledelsessystem opsamler, behandler og præsenterer de opsamlede data og omdanner disse til værdifuld information til brug for vidensdeling og tiltag i hele organisationen.

Flyt fokus fra hvor til hvordan 
Lær at flytte fokus fra udelukkende den forbrugte energi som aflæses, til at fokusere på hvordan energien er forbrugt.
Omega EMS hjælper med at skabe et overblik, samt at give et beslutningsgrundlag for igangsættelse af energispareprojekter.
Skal adfærden omkring energiforbrug ændres, skal de indsamlede data oversættes til brugbar information i den rette kontekst, som giver værdi for den enkelte målgruppe. Med kurserne i Excel-rapportering vil kursisten kunne lave denne oversættelse af Omegas opsamlede data til argumentation for nye energispareprojekter.

Omega Administrator – Begynder kurset er målrettet brugere af Omega EMS, der bl.a. har et ønske om at få mere indsigt i anvendelsesmulighederne. Omega Administration for begyndere vil lære dig en lang række grundlæggende funktioner i systemet, såsom målergrupper, folderstruktur, grafmodul og meget andet. Det tætpakkede kursus veksler mellem teori og praksis og vil klæde dig godt på til at arbejde med Omega EMS i hverdagen. Kurset giver dig mulighed for at udbygge og tilpasse jeres nuværende installation.
Omega Administrator – Avanceret kurset er målrettet brugere af Omega EMS, der bl.a. har et ønske om at få mere indsigt i anvendelsesmulighederne. Kurset Omega Administration – avanceret bygger ovenpå det grundlæggende i Omega EMS og du lærer om bygningsdata, energiplanlægning & kontrol, nøgletal, import af data og gruppering af forbruget i forskellige konstellationer, så du kan få maksimalt udbytte af dine data. Kursusdagen vil veksle mellem teori og praksis.
Excel rapportering – Begynder kurset er målrettet dem, der vil lære at lave og anvende rapporterne til værdifuld informationsdeling. På Excel – begynder kurset vil du gennem teori og praksis, lære om de Excel-funktioner, der ofte bruges til rapportering. Du vil lære om indlejrede formler, Array-formler og OE-funktionerne – brugerdefinerede funktioner, der udelukkende bruges til rapportering. Dagen afsluttes med opbygning af en simpel rapport.
Excel rapportering – Avanceret kurset er målrettet dem, der vil lære at lave og anvende rapporterne til værdifuld informationsdeling. Kurset i Excel på avanceret niveau bygger ovenpå de grundlæggende funktioner fra Excel-begynder kurset. Vi gennemgår alle faser i udviklingen af en rapport og der tages udgangspunkt i et aktuelt kundebehov.
Omega kursusprogram

Find vores partnere

EWII

Partner
Kokbjerg 30, 6000 Kolding

Caverion Danmark

Partner
Vejlevej 123, 7000 Fredericia

Kemp & Lauritzen A/S

Partner
Roskildevej 12, 2620 Albertslund

Intego A/S

Partner
Blytækkervej 3-7, 9000 Aalborg

Hvilket segment tilhører du?