IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

Energistyring

OMEGA DAQ er det åbne, IoT understøttende datahjemtagningsplatform til brug for leverandøruafhængig datahjemtagning. OMEGA DAQ understøtter en lang række cloudservices, og giver mulighed for at få automatiske energi-, adfærds- og indeklimadata ind i dit nuværende energiovervågningssystem.

OMEGA DAQ opsamler energi-, indeklima- og aktivitetsdata fra installerede målere og sensorer, og gør disse data til konkrete beslutningsgrundlag for energiledelse, bygningsanvendelse og indeklimarapportering.