IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

En del af dit rådgivningsarbejde

Med Omega’s afsæt i energirådgiverens hverdag, har Omega siden 2000 været det optimale valg til den professionelle energirådgiver, der gerne vil arbejde med en databaseret tilgang til sine kunder. Omega anvendes til at måle hvor indsatsen skal rettes samt ikke mindst hvor potentialet er størst og efterfølgende dokumentere den effekt en given indsats har givet. Omega understøtter muligheden for at benchmarke på tværs af sine egne kunder, samt giver kunderne mulighed for at få kundetilpassede rapporter – med anonyme data fra energirådgiverens eller virksomhedens andre kunder. De indbyggede muligheder for at holde øje med kundens forbrug og have en digital dialog med kunden gør det til det foretrukne værktøj for de mest professionelle energirådgivere i Danmark. Vitani’s årelange erfaring med at etablere og drive fjernaflæsning af energi, vand, produktionsnøgletal samt ikke mindst indeklima og arealudnyttelse, gør at du som energirådgiver kan koncentrere dig om rådgivningen og ikke teknikken bag tallene. Vi tilbyder en række services direkte rettet mod at effektivisere hverdagen for energirådgiveren, således at kundernes energisparepotentiale accelereres.  
TILBYD DINE KUNDER EN SLUTBRUGER HOTLINE
Kniber det med at du har tid til at hjælpe dine kunder med basale brugerspørgsmål om systembrug? Vi kan stå for dine kundevendte hotline til systemet, således at dine kunder kan få konkrete svar på hvordan man anvender de dele af systemet som du har valgt at give dem adgang til. Dermed kan du sørge for at koncentrere dig om at give dem rådgivning om energiprojekter og tolkning af de rapporter som kommer fra Omega EMS, mens vi tager os af de basale systemspørgsmål. Alle sager dokumenteres naturligvis i vores helpdesksystem, og du har mulighed for at følge med i sagerne igennem vores Omega Kundeportal.
SÅDAN BLIVER DU OMEGA RÅDGIVER
Rådgivere er de energirådgivningsvirksomheder som anvender eller har et ønske om at anvende Omega EMS til deres egne kunder, eller tilgå kundernes egne Omega EMS systemer for at optimere deres energirådgivning. Omega rådgivere har derudover ret til at sælge og supportere Omega EMS Professional til kunder der ønsker en rådgiveruafhængig løsning. Kontakt vores salgsafdeling for at høre, hvordan du du bliver Omega rådgiver.
KURSUSOVERSIGT

Vi uddanner alle vores Omega rådgivere i anvendelsen af Omega EMS.
Som OMEGA Rådgiver får du uddannelse i OMEGA EMS samt mulighed for at tilbyde kvalificeret rådgivning til alle OMEGA EMS Enterprise og OMEGA EMS Professional kunder. Derudover kan du også selv sælge og supportere OMEGA EMS Professional.

Omega adm – begynder

Omega adm – avanceret

Excel rapport – begynder

Excel rapport – avanceret

Klik her og tilmeld dig et af vores kommende kurser