IFF i Grindsted

"Samarbejdet med Vitani har fungeret rigtig godt. Det er en 100 år gammel fabrik, hvor opbygningen er foregået over mange år, hvilket har stillet krav til set-uppet. Vi er kommet rigtig godt i mål", fortæller Jens Rosager, Electrical Engineer hos IFF i Grindsted

Vandkvalitetsmåling i Almindsø i Silkeborg Kommune

En nyskabende metode til måling af vandmiljø

Salling Group

"I 2017 opnåede vi en potentiel besparelse på 3,6 mio. kr. gennem analyse af energiforbruget og i vores CSR-rapport for samme år, er vi 17 mio. kWh foran målet for 2020.

Benjamin Glinvad, Energy Manager hos Salling Group.

Hvad er et energiledelsessystem?

Et professionelt energistyrings- og ledelsessystem opsamler, behandler og præsenterer energirelaterede data, samt omdanner disse til værdifuld information til brug for videndeling og tiltag i hele organisationen.Med automatisk opsamling af data om bygningens energiforbrug, indeklima og aktivitet, opnår man nye muligheder for at analysere, opnå og dokumentere energibesparelsespotentialer.

Bygningens energiforbrug registreres via tilsluttede energimålere eller via cloud-services, ligesom bygningens indeklima og udnyttelsesgrader kan opsamles automatisk via indeklima- og aktivitetsmålere.
Alle disse data lagres i OMEGA EMS databasen, hvorfra det er muligt at benytte data til en lang række formål:

  • identificere unødigt vand- og varmeforbrug
  • identificering af ubenyttede bygninger eller lokalers overflødige energiforbrug
  • dokumentere ventilationssystemers manglende effekt – eller identificere
  • benchmarke produkter i forhold til leverandørernes oplysninger
  • styre energibudgetter og undgå økonomiske overraskelser
  • overvåge risikoen for potentielle strafafgifter til forsyningsselskaber
  • dokumentere og overvåge CTS/BMS installationers effektivitet og indjusteringer/setværdier
  • spore og dokumentere energiforbruget på proces eller afdelingsniveau

OMEGA EMS har været anvendt af professionelle energirådgivere siden 2000, og anvendes nu af 1000-vis af daglige brugere i mindre og mellemstore virksomheder, store virksomheder, professionelle energirådgivere, boligforeninger og offentlige institutioner.

 

OMEGA EMS PROFESSIONEL

OMEGA EMS Professional henvender sig til mindre og mellemstore organisationer, hvor man ønsker at komme nemt igang med energiledelse. Løsningen driftes i skyen, og opdateres løbende med nye funktioner. OMEGA EMS Professional understøtter naturligvis Datahub, således at man hurtigt skaber overblik over sit elforbrug.

OMEGA EMS Professional leveres af en række godkendte OMEGA EMS Professional partnere, der understøtter og rådgiver omkring energispareprojekter.

OMEGA EMS ENTERPRISE

OMEGA EMS Enterprise er målrettet store virksomheder og organisationers krav til hurtigt og målrettet overblik over energiforbrug, bygningsadfærd, miljørapportering og indeklimaudvikling. Løsningen understøtter typisk fra 300 bygninger og opefter.

Med en OMEGA EMS Enterprise har energirådgiverne et godt værktøj til at rådgive om slutkundeprojekter – hvad enten det er tekniske optimeringsprojekter eller adfærdsprojekter. OMEGA EMS er et af de mest brugte systemer blandt energirådgivere, og da vi skaber kundens egen løsning er kunden ikke bundet til en bestemt rådgiver eller rådgivningsvirksomhed fremadrettet.

OMEGA EMS Enterprise kan leveres som Software-as-a-Service, On-premise eller Hosted.