Dansk Supermarked Gruppen

Dansk Supermarked har siden 2007 realiseret energibesparelser for mange millioner kroner ved hjælp af OMEGA EMS.

 

Lyngby-Taarbæk Kommune - foregangskommune på energibesparelser

Lyngby-Taarbæk Kommune har alle dage været en af pionererne, når det handler om at reducere energiforbruget. Faktisk har kommunen arbejdet målrettet med energibesparelser i mere end 30 år.

 

Frederikshavn Kommune - OMEGA EMS siden 2001

Hos Frederikshavn Kommune har energispareprojekter været på dagsordenen siden 1999, og siden 2001 har OMEGA EMS spillet en vigtig rolle i klimaindsatsen.

Løsninger

Vitani Energy Systems A/S udvikler, markedsfører og supporterer OMEGA-platformen – det førende IoT-baserede software til datahjemtagning, opsamling af bygningsdata og understøttelse af professionel energiledelse.

OMEGA EMS har været anvendt af professionelle energirådgivere siden 2000, og anvendes nu af 1000-vis af daglige brugere i mindre og mellemstore virksomheder, store virksomheder, professionelle energirådgivere, boligforeninger og offentlige institutioner.

OMEGA DAQ opsamler energi-, indeklima- og aktivitetsdata fra installerede målere og sensorer, og gør disse data til konkrete beslutningsgrundlag for energiledelse, bygningsanvendelse og indeklimarapportering.

OMEGA EMS er en førende softwareplatform for:

 • Strategisk energirådgivning
 • Energiledelse
 • Energimonitorering
 • Energivisualisering
 • CSR rapportering
 • koncern afgiftsdokumentation
 • EPC og ESCO dokumentation
 • Building Activity Monitoring
 • Building Efficiency Monitoring

OMEGA anvendes af:

 • energirådgivningsvirksomheder
 • store og mellemstore virksomheder
 • kommuner
 • boligforeninger

Mindre virksomheder der ønsker overblik over det samlede energiforbrug og gennemføre de mest rentable energispareprojekter, anvender ofte systemet igennem vores mange samarbejdspartenere der leverer energirådgivning.

Tilmeld dig vores OMEGA Kurser 2018

Omega adm – begynder
14. marts 2018
5. juni 2018
2. oktober 2018

Omega adm – avanceret 
15. marts 2018
6. juni 2018
3. oktober 2018

Excel rapport – begynder
20. marts 2018
12. juni 2018
30. oktober 2018

Excel rapport – avanceret
21. marts 2018
13. juni 2018
31. oktober 2018

Tilmeld dig kurserne på ems-support@vitani.com 

OMEGA EMS Enterprise

OMEGA EMS Enterprise er målrettet større organisationers energiovervågningsbehov. Indeholder mulighed for ubegrænset antal brugere, målere og understøtter globale stamdata og variabler. Anvendes typisk til løsninger med mere end 300 automatiske målere og opefter, samt til løsninger hvor der er krav om kundespecifik design af rapporter etc.

OMEGA EMS Enterprise kan leveres som Software-as-a-Service, On-premise eller Hosted.

OMEGA EMS Professional

OMEGA EMS Professional henvender sig til mindre og mellemstore organisationer, hvor man ønsker at komme nemt igang med energiledelse. Løsningen driftes i skyen, og opdateres løbende med nye funktioner. OMEGA EMS Professional understøtter naturligvis Datahub, således at man hurtigt skaber overblik over sit elforbrug.

OMEGA EMS Professional leveres af en række godkendte OMEGA EMS Professional partnere, der understøtter og rådgiver omkring energispareprojekter.

OMEGA EMS Partner

OMEGA EMS Partner benyttes af en række af de førende energirådgivningsselskaber og tilbydes ofte som en integreret del af en rådgivningsydelse eller som en service.

Slutbrugere får adgang til den brugervenlige web-brugerflade, mens analyse, overvågning af forbrug etc. eksempelvis kan varetages af rådgiveren.

OMEGA DAQ

OMEGA DAQ er det åbne, IoT understøttende datahjemtagningsplatform til brug for leverandøruafhængig datahjemtagning. OMEGA DAQ understøtter en lang række cloudservices, og giver mulighed for at få automatiske energi-, adfærds- og indeklimadata ind i dit nuværende energiovervågningssystem.

 

Hvad er et energiledelsessystem?

Et professionelt energistyrings- og ledelsessystem opsamler, behandler og præsenterer energirelaterede data, samt omdanner disse til værdifuld information til brug for videndeling og tiltag i hele organisationen.

Med automatisk opsamling af data om bygningens energiforbrug, indeklima og aktivitet, opnår man nye muligheder for at analysere, opnå og dokumentere energibesparelsespotentialer.

Bygningens energiforbrug registreres via tilsluttede energimålere eller via cloud-services, ligesom bygningens indeklima og udnyttelsesgrader kan opsamles automatisk via indeklima- og aktivitetsmålere.

Alle disse data lagres i OMEGA EMS databasen, hvorfra det er muligt at benytte data til en lang række formål:

 • identificere unødigt vand- og varmeforbrug
 • identificering af ubenyttede bygninger eller lokalers overflødige energiforbrug
 • dokumentere ventilationssystemers manglende effekt – eller identificere
 • benchmarke produkter i forhold til leverandørernes oplysninger
 • styre energibudgetter og undgå økonomiske overraskelser
 • overvåge risikoen for potentielle strafafgifter til forsyningsselskaber
 • dokumentere og overvåge CTS/BMS installationers effektivitet og indjusteringer/setværdier
 • spore og dokumentere energiforbruget på proces eller afdelingsniveau
Fra målerdata til adfærdspåvirkninger

For at kunne ændre adfærd, kræver det at måledata omsættes til information og sættes i en kontekst som giver værdi og mening for den enkelte brugergruppe.

Data fra målere opsamles i forskellige typer dataloggerløsninger fra førende producenter, og sendes via en sikret mobilforbindelse eller kundens IT-netværk til kundens server eller DAQ-as-a-service.

OMEGA DAQ er “motoren” der opsamler data fra dataloggere, IoT enheder, CTS systemer, cloud-services etc. og samler disse data sammen til et ensartet format.

Data i OMEGA DAQ kan stilles til rådighed via den åbne DAQ protokol for en række forskellige IT-systemer – EMS, BMS, CTS, SCADA etc.

OMEGA EMS omdanner data fra OMEGA DAQ til nøgletal, budgetoversigter, ESCO/EPC performancerapporter og giver automatisk besked til relevante personer når der opstår unormalt energiforbrug eller budgetter overskrides. Når måledata sættes i en organisatorisk kontekst, er det også muligt at benchmarke på tværs af organisation, geografi, bygningstyper etc – og ikke blot på de rå energital, men også på nøgletal etc.

Data kan stilles til rådighed for andre IT-systemer, således at  nøgletal etc. kan benyttes i andre løsninger.

Hvordan bruger vi energien?

Istedet for udelukkende at fokusere på hvor meget energi der er forbrugt (ved aflæsning af afregningsmålere), giver OMEGA EMS mulighed for at se hvordan energien er blevet brugt.

 • Bruger vi unødigt meget vand når der ingen elever er på skolen?
 • Bruger ubenyttede bygninger eller lokaler overflødig energi?
 • Er ventilationssystemet trimmet?
 • Hvor meget kan vi spare i afgifter ved at have bedre dokumentation?
 • Er det dyrere at have decentral end central ventilation?
 • Får vi økonomiske overraskelser fordi vi ikke har fulgt op på vores budgetter?
 • Risikerer vi strafafgift på grund af for lav afkøling af fjernvarmen?
 • Hvilken økonomisk konsekvens har det at vi ændrer styringsstrategi på vores CTS anlæg?
 • Er vores forskellige CTS anlæg rigtigt trimmet – og virker de rigtigt eller opvarmes bygninger på forkerte tidspunkter?
 • Hvad er vores “tomgangsforbrug” – altså – hvor mange penge bruger vi på at holde bygningerne kørende udenfor reelle brugstider?
 • Hvilken del af vores energiforbrug kan vi ændre på ved adfærd – eller tekniske løsninger?

Disse og mange andre spørgsmål kan besvares ved at bruge det rette energiledelsessystem på på den rette måde.

OMEGA EMS er ikke blot et energiregistreringssystem – men via den avancerede databasestruktur optimale muligheder for at skabe det rette overblik og beslutningsgrundlag når der skal igangsættes energispareprojekter.

Kan vi bruge vores egne aflæsninger?

Mange steder kan en del af ovenstående også besvares ved at kigge på historiske data fra eksempelvis egne aflæsninger eller via data hentet fra forsyningsselskabernes selvbetjeningsløsninger. Disse data kan importeres ind i OMEGA EMS og derefter har man et datagrundlag at arbejde ud fra. Inden man går igang med at installere automatisk dataopsamling fra målere eller CTS systemer, vil man kunne starte med at etablere en systematisk manuel aflæsning af forbrugstal. Derefter kan løsningen udvides i takt med ambitioner og i forhold til hvilke områder og muligheder der giver mest værdi.

Hvordan kommer vi igang?

Du er velkommen til at kontakte os og få en uforpligtende snak om jeres ambitionsniveau, muligheder og strategisk retning. Derefter kan vi sætte dig i kontakt med vores samarbejdspartnere der kan hjælpe videre med energirådgivning, eller vi kan tage en dialog med din eventuelt nuværende energirådgiver om hvorledes de kan anvende OMEGA EMS i deres arbejde med jeres projekter.

Hvem er du

Referencer

Nyheder

Skal vi give dig noget at tænke over?

Kom til vores Vitani inspirationsdag d. 28 November 2017 hos EWII i Kolding. Der er ikke længere tvivl om potentialet i at få bygningssystemer til at “ta...

Skal vi give dig noget at tænke over?

Kom til vores Vitani inspirationsdag d. 28 November 2017 hos EWII i Kolding. Der er ikke længere tvivl om potentialet i at få bygningssystemer til at “ta...

Skal vi give dig noget at tænke over?

Kom til vores Vitani inspirationsdag d. 28 November 2017 hos EWII i Kolding.

Der er ikke længere tvivl om potentialet i at få bygningssystemer til at “tale sammen”.
Der er heller ikke tvivl om potentialet i IoT.
Vi inviterer derfor dig til en inspirationsdag, hvor Vitani for første gang samler kunder på tværs af vores 3 forretningsområder.
Programmet er sammensat for at gøre dig klogere på IoT, Big Data og hvilke muligheder det åbner for dig og dine mange bygningssystemer.
Vi giver dig et indblik i hvor langt de forskellige teknologier er, og ikke mindst giver vi dig inspiration til, hvad teknologierne kan gøre for at løse dine opgaver bedre.
Sammen med nogle stærke oplægsholdere giver vi et indblik i, hvordan Security-, Energy Management og bygningsautomation i fremtiden arbejder sammen.

Læs det fulde program og se hvordan du sikrer dig en af de begrænsede antal pladser i vores Invitation til Inspirationsdagen 2017.

OMEGA EMS gør efterskoleelever klogere på energibesparelser

Vitani leverer OMEGA EMS til adfærdsprojekt Igennem det seneste år, har 3 efterskoler deltaget i et energiprojekt i samarbejde med EWII, C...

OMEGA EMS gør efterskoleelever klogere på energibesparelser

Vitani leverer OMEGA EMS til adfærdsprojekt Igennem det seneste år, har 3 efterskoler deltaget i et energiprojekt i samarbejde med EWII, C...

OMEGA EMS gør efterskoleelever klogere på energibesparelser

Vitani leverer OMEGA EMS til adfærdsprojekt

Igennem det seneste år, har 3 efterskoler deltaget i et energiprojekt i samarbejde med EWII, CLEAN og Transition, hvor formålet var at gøre eleverne klogere på, hvor der kan spares på energiforbruget.
EWII, CLEAN og Transition valgte en løsning med OMEGA EMS til håndtering og visualisering af data på infoskærme samt underbyggelse af kommunikationen mod eleverne.
OMEGA EMS opsamler automatisk de nødvendige data fra Datahub, elmålere og vandmålere, for at give det nødvendige og ønskede overblik til sammenligning af skolerne overfor hinanden og overfor de historiske data.
Løsningen er leveret som en ren abonnementsløsning, således at høje installationsomkostninger undgås.
Udover at levere energiovervågningssystemet, sponserede Vitani Energy præmien for bedste energiledelse og opnået energibesparing, der gik til Kolding egnens idrætsefterskole.
Vitani indsamler erfaringer og viden fra projektet, omkring de adfærdsmæssige potentialer, til andre projekter indenfor big data og adfærdsanalyse.

Ejendomsmessen 2017 er åbnet!

Global bygningssystemer solgte i 2015 samlet set for $94.6Bn. Salget af Building Energy ogControl Systems (BECS) udgjorde den største andel, med et salg på $3...

Ejendomsmessen 2017 er åbnet!

Global bygningssystemer solgte i 2015 samlet set for $94.6Bn. Salget af Building Energy ogControl Systems (BECS) udgjorde den største andel, med et salg på $3...

Ejendomsmessen 2017 er åbnet!

Global bygningssystemer solgte i 2015 samlet set for $94.6Bn. Salget af Building Energy ogControl Systems (BECS) udgjorde den største andel, med et salg på $30.9Bn, tæt fulgt af fysisk sikkerhed med et salg på $27.2Bn.
Tallene taler for sig selv, fokus på smarte bygningssystemer er kun stigende.

Vitani er med tre forretningsområder og mere end et årtis erfaring inden for Adgangskontrol, Energy Management og Bygningsautomation din vej til smarte integreret bygninger.

Mød os på Ejendomsmessen i Bella Center 29. - 30. Marts på stand F:07, hvor vi viser vores bud på fremtidens bygningssystemer.

Du kan forhåndsregistrere dig gratis her.

Kom og hør mere om Internet of Things (IoT) og Big Data

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder arrangementet - Den Digitale Omstilling, hvor temaet er Internet of Things IoT og Big Data. Internet of Things er et konce...

Kom og hør mere om Internet of Things (IoT) og Big Data

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder arrangementet - Den Digitale Omstilling, hvor temaet er Internet of Things IoT og Big Data. Internet of Things er et konce...

Kom og hør mere om Internet of Things (IoT) og Big Data

VIBORGegnens Erhvervsråd afholder arrangementet - Den Digitale Omstilling, hvor temaet er Internet of Things IoT og Big Data.

Internet of Things er et koncept for, hvordan internettet udvides. Med IoT opstår en helt ny verden af muligheder, når flere og flere af vores enheder kobles op på internettet.

Big Data kan være med til at maksimere din konkurrenceevne eller give dig de indsigter du skal bruge til at skabe nye produkter og tjenester på baggrund af den information du kan få om dine kunder.

Du kan møde os fra Vitani Energy Systems når vi deltager som indlægsholdere og fortæller om, hvordan du kan udnytte mulighederne inden for Internet of Things og gøre brug af Big Data.

Deltagelse i mødet er gratis, men tilmelding er nødvendig.

Tilmeld dig her senest onsdag d. 8 marts 2017!

Nyheder i OMEGA 3.5

Efter lanceringen af OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus i september, er en lang række kunder allerede opdateret til den frigivne version ...

Nyheder i OMEGA 3.5

Efter lanceringen af OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus i september, er en lang række kunder allerede opdateret til den frigivne version ...

Nyheder i OMEGA 3.5

Efter lanceringen af OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus i september, er en lang række kunder allerede opdateret til den frigivne version af OMEGA 3.5

Version 3.5 indeholder bl.a.:

 • Nyt grafisk layout på OMEGA Web
 • Nyt responsivt grafmodul med mulighed for
  • deling af grafer via link
  • grafskabeloner
  • kundespecifik styling
  • rollebaseret adgang til grafer
  • budgetvisning, KPI og økonomivisning
 • Forbedringer af brugeroplevelsen i OMEGA Desktop
 • Væsentlige hastighedsforbedringer - op til 40x så mange data håndteres i backend
 • Understøttelse for nye drivere i OMEGA DAQ
  • Smappee Pro
  • Datahub

Vi har allerede frigivet 2 nyere versioner med forbedringer, systemoptimeringer og yderligere funktioner baseret på input fra brugere.

OMEGA 3.6 er i støbeskeen og forventes lanceret på Energiforum 2017 - med innovative løsninger til energirådgiveren. Kontakt os hvis du ønsker flere oplysninger eller ønsker at blive tilmeldt som modtager af produktnyheder.

 

 

EWII forlænger samarbejdet omkring OMEGA EMS

EWII A/S og Vitani Energy Systems A/S har forlænget samarbejdet med yderligere 3 år. EWII A/S har siden 2007 anvendt OMEGA EMS som energistyringssystem til en...

EWII forlænger samarbejdet omkring OMEGA EMS

EWII A/S og Vitani Energy Systems A/S har forlænget samarbejdet med yderligere 3 år. EWII A/S har siden 2007 anvendt OMEGA EMS som energistyringssystem til en...

EWII forlænger samarbejdet omkring OMEGA EMS

EWII A/S og Vitani Energy Systems A/S har forlænget samarbejdet med yderligere 3 år. EWII A/S har siden 2007 anvendt OMEGA EMS som energistyringssystem til energirådgivning og den nye aftale er ikke blot en fortsættelse af den gamle – den er også en udvidelse med nyskabende elementer.

Som nogle af de første i branchen, tilbyder EWII i samarbejde med Vitani ”energidata-as-a-service” – dvs. en fuldt driftet og serviceret løsning som et abonnement. Al drift af OMEGA sker i Vitani’s datacenter hvilket giver mulighed for at reagere hurtigere på nye markedsmuligheder.

EWII var blandt de første til at anvende Datahub data i rådgivningen og tilbyder sammen med Vitani også dataopsamling fra kundernes CTS eller produktionssystemer samt indeklimamålinger med IC Meter. Dette giver mulighed for en komplet rapportering over virksomhedens energiforbrug og indeklimatilstand.

Du kan læse mere om EWII og deres tilgang til energirådgivning på EWII's hjemmeside eller læse om deres referencer. Kontakt evt. Seniorkonsulent Allan Hoffmann på alho@ewii.com eller 73 63 31 27 hvis du vil høre mere om de spændende løsninger der er leveret som en del af den nye aftale.

Mød Vitani på Energiforum 2017

Vitani deltager naturligvis på Energiforum 2017 den 7. og 8. marts i Nyborg med innovtive løsninger indenfor energiovervågning og building management. Vi ...

Mød Vitani på Energiforum 2017

Vitani deltager naturligvis på Energiforum 2017 den 7. og 8. marts i Nyborg med innovtive løsninger indenfor energiovervågning og building management. Vi ...

Mød Vitani på Energiforum 2017

Vitani deltager naturligvis på Energiforum 2017 den 7. og 8. marts i Nyborg med innovtive løsninger indenfor energiovervågning og building management.

Vi præsenterer som vanligt innovation indenfor energiledelse, -overvågning og –styring med OMEGA software og services, samt BMS software fra Priva. Kom og få en snak omkring hvordan du med OMEGA, Priva og IoT-sensorer kan få overblik over energiforbrug, indeklima og aktivitet, og igangsætte nye projekter hvor det giver bedst mening.

Hør også om:

 • erfaringer med Datahub elforbrugsdata – hør om hvordan du kommer nemt igang
 • OMEGA EMS til afgiftsrapportering, grønt regnskab og CSR-grundlag
 • muligheder for at stille data til rådighed for andre – eksempelvis Open Data portalen
 • innovative IoT sensorer til indeklima, el- vand- og varmemåling
 • sådan bruger du OMEGA EMS til adfærdspåvirkninger og energikampagner
 • se produkter fra Priva, ReMoni, Kamstrup, IC Meter, Smappee og Danfoss
 • deltag i energirådgiverkonkurrencen og vind Smappee el-måler

Energiledelse - jeres vej til en bedre forretning

Stort set alt energiforbrug bestemmes i sidste ende af mennesker. Det er godt nyt for alle, for det betyder, at forbruget kan styres. Det giver din virksomhed e...

Energiledelse - jeres vej til en bedre forretning

Stort set alt energiforbrug bestemmes i sidste ende af mennesker. Det er godt nyt for alle, for det betyder, at forbruget kan styres. Det giver din virksomhed e...

Energiledelse - jeres vej til en bedre forretning

Stort set alt energiforbrug bestemmes i sidste ende af mennesker. Det er godt nyt for alle, for det betyder, at forbruget kan styres. Det giver din virksomhed en lang række fordele. I dette blogindlæg fra vores partner Scanenergi A/S, kan du læse meget mere om hvad Energiledelse er, og dermed hvilke fordele din virksomhed kan opnå ved at indføre det.

Til eksempel kan det nævnes, at man ofte opnår op til 10 % besparelse på virksomhedens samlede energiomkostninger, alene via adfærdsregulering. Dertil kommer besparelserne fra de tekniske projekter, I måtte vælge at gennemføre; eks. optimering af ventilations-, køle- eller trykluftanlæg, udskiftning af lyskilder til LED, osv., hvor forbruget kan reduceres med op til 50 % på det enkelte delområde.

Derudover har I mulighed for at få tilskud til de tekniske projekter. Og hvis energiledelsen bliver certificeret i forhold til ISO 50001, er det også stadig muligt at opnå tilskud til PSO afgiften (læs i øvrigt mere om hvad der sker med PSO’en her).

OMEGA EMS er det optimale IT-system til at understøtte energiledelsesopgaven. Dermed har du og din energirådgiver konkrete facts ved hånden, når projekter skal identificeres, gennemføres og dokumenteres.

Succes med ERFA møde

OMEGA er eet af de mest anvendte energiledelsessystemer i de danske kommuner, og rigtig mange kommuner har arbejdet med OMEGA i mange år og skabt en intern erf...

Succes med ERFA møde

OMEGA er eet af de mest anvendte energiledelsessystemer i de danske kommuner, og rigtig mange kommuner har arbejdet med OMEGA i mange år og skabt en intern erf...

Succes med ERFA møde

OMEGA er eet af de mest anvendte energiledelsessystemer i de danske kommuner, og rigtig mange kommuner har arbejdet med OMEGA i mange år og skabt en intern erfaring med platformen som man gerne giver videre til andre brugere.

Vitani var derfor vært ved det seneste ERFA møde, hvor hovedparten af de jyske kommuner deltog. ERFA mødet giver mulighed for at vores kunder på tværs af virksomheder kan udveksle erfaringer med ikke blot selve OMEGA, men også med de omkringliggende processer og udfordringer som man står med i det daglige som energirådgiver/energiansvarlig i en offentlig organisation.

ERFA gruppen blev bl.a. præsenteret for nogle af de løsninger vi arbejder med til lancering i 2017, samt involveret i ReMoni FlowMoni projektet, som Vitani er deltager i som en del af et Markedsmodningsfonds-projekt.

Har du lyst til at høre mere om ERFA gruppen, så kontakt os, og vi kan forbinde dig til nogle af de andre deltagere.

Der startes ERFA gruppe op på Sjælland, og er du interesseret i dette, så kontakt os på rp@vitani.com.

Smappee Pro nu tilgængelig i Danmark

Som energirådgiver har man ofte brug for at få højere detaljeringsgrader på el-forbrugstal fra sine bygninger end eksempelvis data fra Datahub eller fra hov...

Smappee Pro nu tilgængelig i Danmark

Som energirådgiver har man ofte brug for at få højere detaljeringsgrader på el-forbrugstal fra sine bygninger end eksempelvis data fra Datahub eller fra hov...

Smappee Pro nu tilgængelig i Danmark

Som energirådgiver har man ofte brug for at få højere detaljeringsgrader på el-forbrugstal fra sine bygninger end eksempelvis data fra Datahub eller fra hovedmåleren kan give. Hidtil har dette krævet etablering af el-bimålere, montering i eltavler m.v., men med Smappee løsningerne koblet på OMEGA EMS, opnår man helt nye muligheder.
Smappee gør det muligt at anvende eksterne strømtrafoer til måling af elforbrug og med OMEGA DAQ kommer Smappee målinger direkte ind i OMEGA EMS som en hvilken som helst anden elmåler. Da Smappee ikke kræver tidskrævende installationsarbejde, opnår energirådgivere og energiansvarlige dermed en række helt nye muligheder for midlertidige måleprojekter der kan relateres til adfærdsprojekter, dokumentationsprojekter eller til fejlsøgning på unormalt højt energiforbrug.
Med Smappee Pro får du mulighed for at måle på op til 9 seperate faser/grupper og med op til 1000A trafo kan de fleste bygninger dækkes ind af Smappee.

Vitani i samarbejde med ReMoni

Vitani Energy Systems A/S er blevet distributør af ReMoni PowerMoni måleren, som forventes på markedet i 2017. Samtidig med dette, har vi indgået et udvikli...

Vitani i samarbejde med ReMoni

Vitani Energy Systems A/S er blevet distributør af ReMoni PowerMoni måleren, som forventes på markedet i 2017. Samtidig med dette, har vi indgået et udvikli...

Vitani i samarbejde med ReMoni

Vitani Energy Systems A/S er blevet distributør af ReMoni PowerMoni måleren, som forventes på markedet i 2017. Samtidig med dette, har vi indgået et udviklingssamarbejde med ReMoni omkring udvikling af en kommende vand- og varmemåler. Allerede nu har vi mulighed for at prissætte projekter og afklare behov hos vores kunder, således at den fremtidige energi- og bygningsovervågning planlægges ud fra en optimal løsningsmodel.

Elmåleren fra ReMoni er unik ved at den monteres udenpå kablet, kræver ingen lokal spændingsforsyning og sender data trådløst – alt sammen uden indgriben i installationen. ReMoni elmåleren vil optræde i OMEGA EMS som en almindelig måler, og kan benyttes på tværs af OMEGA – og dermed anvendes sammen med Datahub målere, traditionelle fjernaflæste elmålere samt produkter fra Smappee.
ReMoni produkterne er en del af en samlet trådløs og non-intrusiv løsning til både indikative og absolutte målinger af el, vand og varme og er støttet af EUDP og Markedsmodningsfonden.

Du kan høre mere om ReMoni produkterne på Energiforum konferencen
den 29. september i Aarhus.

Datahub og OMEGA DAQ

Datahub er Danmarks samlede database over alle elforbrugere og indholder oplysninger om forbrug på fjernaflæste elmålere. Vitani Energy Systems er godkendt ...

Datahub og OMEGA DAQ

Datahub er Danmarks samlede database over alle elforbrugere og indholder oplysninger om forbrug på fjernaflæste elmålere. Vitani Energy Systems er godkendt ...

Datahub og OMEGA DAQ

Datahub er Danmarks samlede database over alle elforbrugere og indholder oplysninger om forbrug på fjernaflæste elmålere.
Vitani Energy Systems er godkendt som 3. parts aktør, hvilket giver os mulighed for at hente dine forbrugsdata efter forudgående fuldmagt.
OMEGA DAQ modulet til Datahub tilbydes både til OMEGA DAQ, OMEGA EMS Enterprise, OMEGA EMS Partner samt til OMEGA EMS Professional.

Kontakt Vitani hvis du vil høre mere om mulighederne eller få udarbejdet en gratis målerrapport, hvor du kan se hvilke data du har liggende.

Find OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus

I forbindelse med at Vitani er hovedsponsor for Energiforum’s Netværkskonference den 29. september, vil vi være tilstede og vise den nye OMEGA 3.5 frem. ...

Find OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus

I forbindelse med at Vitani er hovedsponsor for Energiforum’s Netværkskonference den 29. september, vil vi være tilstede og vise den nye OMEGA 3.5 frem. ...

Find OMEGA 3.5 på Energiforum Netværkskonferencen i Aarhus

I forbindelse med at Vitani er hovedsponsor for Energiforum’s Netværkskonference den 29. september, vil vi være tilstede og vise den nye OMEGA 3.5 frem.

OMEGA 3.5 har fået en ansigtsløftning og et nyt grafmodul, der gør det endnu nemmere at dele sine oplysninger i OMEGA med sin organisation. De nye grafer kan indlejres i infoskærme, intranet og kan nemt deles via email.
Du kan også få en mulighed for at møde os og høre om hvordan OMEGA kan blive dit beslutnings- og dokumentationsgrundlag for netværkskonferencens hovedbudskaber omkring intelligente bygninger, optimal energiadfærd og fremtidens innovative teknologier.

Se alle nyheder